AR-GE

Arge Kütahya Araştırma Geliştirme

Arge Nedir?

 

Araştırma ve Geliştirme kısaca Ar-Ge, ürün kalitesinin arttırılması veya üretimin daha verimli hale gelmesinin sağlanması dahil yeni ürünlerin keşfi veya geliştirilmesi amacıyla yapılan aktivitelerin tümü olarak tanımlanabilir. Ürün veya proseslerin (süreç) inovasyon (yenilik), gelişim ve tanıtımına yönelik işlemler bütünü olarak da tanımlanabilen Ar-Ge, şirketlerin teknoloji, ürün, servis veya sistemler hakkında yenilikçi bilgiler elde etme veya geliştirme konusundaki çalışmalarıdır.

 Araştırma Geliştirme ArGe Kütahya  

 

Arge'de Yapılan Çalışma Türleri Nelerdir?

 

Temel Araştırma:

Pratik bir çalışma yapmaktan ziyade, spesifik bir konuda tam bilgi sahibi olunması ve konunun anlaşılmasıyla spesifik ticari amaçlar olmadan bilimsel bilginin ilerlemesi için yol izleme olarak tanımlanabilir. Uzun dönemli olarak yeterli kaynak ayırarak devamlı bir şekilde temel araştırmayı yürütmek gerekmektedir. Temel araştırma sonucunda konu hakkında "büyük resmin" görülerek muhtemel problemlerin tespit edilmesi beklenir.

 

Uygulamalı Araştırma:

Ticari ürün ve işlemlerin (process) her ikisi hakkında yeni bilgiler edinmek için yürütülen spesifik uygulamalı araştırma faaliyetleridir. Temel araştırmanın ardından onun muhtemel etkilerinin tespitini sağlamak veya bazı spesifik hedeflere ulaşmanın yollarını belirlemek için kullanılır. Tüketici veya endüstri gereksinimlerinin tespitinde önem taşır. Belirlenmiş trendleri yakalamada ve uygulamadaki sorunların çözümünde önemli bir adımdır.

 

Deneysel Geliştirme: 

Üçüncü safha olan deneysel geliştirme, yeni sistem/hizmetlerin kurulmasına veya yeni ürün /araçların üretimine ya da üretilmiş/kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmalardır. Sonucunda grafik dizayn yapılması, prototip üretilmesi, hatta prototiplerin ürüne dönüştürülerek satışa sunulması beklenir.

ArGe Araştırma Geliştirme Kütahya

Temel Araştırma + Uygulamalı Araştırma + Deneysel Geliştirme

= Ürün/Hizmet/İşlem Yeniliklerinin Ticari Hale Gelmesi 

 

Müşterilerimizin özel istekleri ve projeleri doğrultusunda yaptığımız araştırma geliştirme çalışmaları; memnuniyet, kalite ve süreklilik prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Işıklar Medya Bilişim, Kütahya Ar-Ge firması olarak temel ve uygulamalı araştırma ile deneysel geliştirme için tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. 

 

AR-GE REFERANSLARIMIZ